Stiri

  Obiectivele proiectului

        OBIECTIV GENERAL:
Dezvoltarea abilitatilor de integrare pe piata muncii a 80 de tineri elevi din ani terminali prin servicii inovatoare de practica in intreprindere simulata, de-a lungul a 18 luni. Prin pregatirea elevilor in ani terminali, proiectul de fata contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de interventie 2.1 al POSDRU : ”dezvoltarea aptitudinilor de munca a persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la piata activa si in consecinta imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii.” Proiectul se incadreaza in Operatiunile orientative :”Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa” si ” Dezvoltarea actiunilor inovatoare in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa”.

        OBIECTIVE SPECIFICE:
- Dezvoltarea unui sistem de practica in intreprindere simulata pentru 80 de elevi in vederea cresterii sanselor de ocupare ale elevilor. Proiectul isi propune realizarea unui soft educational de simulare a activitatilor dintr-o firma. Procesul educational va fi compus din sesiuni de practica in intreprinderea simulata si de sesiuni de pregatire teoretica, in care vor fi abordate teme relevante pentru elevi. Prin acest obiectiv, proiectul se incadreaza in operatiunea orientativa „Dezvoltarea actiunilor inovatoare în vederea îmbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa”.
- Dezvoltarea unui sistem modern de consiliere si orientare vocationala si coaching a cel putin 80 de elevi Prin acest obiectiv proiectul se incadreaza in operatiunea orientativa „Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa” din cadrul DMI 2.1.
Proiectul isi propune sa furnizeze servicii de consiliere si orientare vocationala membrilor grupului tinta, in completarea formarii prin practica in intreprinderea simulata. Prin aceasta interventie, ne propunem sa crestem gradul de pregatie al elevilor in asa fel incat sa le facilitam integrarea pe piata muncii la finalul studiilor sau sa ii incurajam in continuarea pregatirii lor in forme superioare de invatamant.


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
© 2012 Practica in Intreprindere Simulata